Jaká je filozofie školy?Naše filozofie

https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/hero_books_final.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/04/about_inner_01.png

VIZE ŠKOLYDítě jako tvůrce svého života

➤ Jsem tvůrcem svého života
➤ Vnímám svět jako svůj projekt
➤ Jsem si vědom vlastní síly, svých schopností a talentů, ale i odpovědnosti vůči sobě a druhým
➤ Vytvářím si na věci svůj názor a nebojím se ho vyjádřit
➤ Respektuji jedinečnost sebe i druhých
➤ Nebojím se dělat chyby a vítám je jako příležitost posouvat se dál
➤ Mám odvahu žít své sny a realizovat projekty, které mi dávají smysl

VIZE ŠKOLYInspirativní učitel

➤ Jsem inspirativní osobnost s mnoha zájmy, otevřený světu se vším, co přináší
➤ Jsem autentický
➤ Přirozeně respektuji ostatní i sebe
➤ Mám odvahu učit jinak, touhu se rozvíjet, zlepšovat sebe i svět, který mě obklopuje
➤ Jsem manažer, který nastavuje kritéria vlastní práce
➤ Jsem motivující lídr, který umí pracovat s osobnostmi i kulturní rozmanitostí dětí
➤ Provázím je a ctím jejich svobodu
➤ Jsem jim partnerem a inspirací
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/home_inner_01.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/04/hero_team.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/pajaro1_small.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/pajaro3_smalled.png

VIZE ŠKOLYVědomé vedení školy

➤ Jsme lídry, kteří utváří cestu za společnou vizí
➤ Nabízíme podporu všem, kteří ji potřebují
➤ Vytváříme podmínky pro smysluplný rozvoj dětí, pedagogů i nás
➤ Ctíme hodnoty školy při veškeré naší činnosti
➤ Jsme autentičtí, otevření, vědomí si vlastních silných stránek
➤ Podporujeme ostatní v objevování a rozvíjení jejich silných stránek
➤ Budujeme učící se komunitu dětí, pedagogů, rodičů a širšího okolí

VIZE ŠKOLYInovativní škola

➤ Poskytujeme bezpečný prostor pro poznávání sebe, druhých i světa a otevřeně sdílíme zkušenosti, názory a myšlenky
➤ Vytváříme podmínky pro otevřenou učící se komunitu lidí různých věkových kategorií, ve které mají všichni příležitost růst
➤ Podporujeme smysluplnou spolupráci
➤ Rozhodujeme společně
➤ Jsme integrální součástí svého okolí a aktivně přispíváme k jeho rozvoji
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/letter_a_final.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/letter_b_final.png

PILÍŘE ŠKOLYNa vztazích záleží

➤ Nabízíme bezpečný prostor pro poznávání sebe, druhých i světa
➤ Vytváříme podmínky pro otevřené sdílení zkušeností, názorů a myšlenek
➤ Podporujeme smysluplnou spolupráci
➤ Budujeme vztahy na základě vzájemného respektu
➤ Pomáháme budovat vědomí vlastní hodnoty
➤ Vítáme chybu jako přirozenou součást procesu učení a příležitosti k růstu

PILÍŘE ŠKOLYKaždý je jedinečný

➤ Dáváme prostor rozvoji silných stránek a talentů
➤ Podporujeme všestranný rozvoj osobností dětí podpůrnými, rozvojovými a harmonizačními programy
➤ Sledujeme individuální pokrok každého dítěte ve všech oblastech
➤ Respektujeme dětskou osobnost, individuální odlišnost a styl učení
➤ Nabízíme smysluplnou zpětnou vazbu a vedeme k sebehodnocení
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/inner_hero_10.png

PILÍŘE ŠKOLYSvět nás zajímá

➤ Nabízíme inspirativní prostředí a situace, ve kterých mohou děti rozvíjet přirozený zájem o svět, zvídavost a touhu po poznání
➤ Propojujeme formální a neformální vzdělávání výukou mimo školu
➤ Vyhledáváme inspirativní pedagogy, kteří si zachovají radost ze zkoumání světa a umí vytvořit prostředí vzájemné inspirace
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image