Přestup na
2. stupeň

Podmínky přestupu na 2. stupeň Základní školy Be Open pro školní rok 2021/2022
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/05/hero_contact_transparent.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Klíčové termíny přestupu na 2.stupeň

Termín odevzdání přihlášek – pátek 23. dubna 2021

Individuální pohovory a ověřování – v týdnu od 26.04 do 29.04. 2021

Vydání rozhodnutí o přijetí – pátek 30. dubna 2021

Do jakých ročníků 2. stupně budeme žáky přijímat?
Primárně hledáme žáky do 6. – 8. ročníku naší školy. Ideálním počtem v každé třídě je 12 žáků. Hlavním důvodem je vytvořit komorní prostředí a zázemí pro individuální práci.

Co naše škola nabízí?
Naší cestou je vytvářet pro žáky bezpečné, respektující a podnětné prostředí, ve kterém se budou rozvíjet jejich individuální schopnosti a dovednosti. Silný důraz klademe na individuální přístup a smysluplný obsah výuky realizovaný za využití moderních a inovativních výukových metod. To vše v prostorách moderně a vkusně zrekonstruovaného Hostavického zámku, uprostřed klidné oázy parku Pilská. Více se můžete dozvědět v Proč Be Open? a Naše filosofie.

Jaké žáky hledáme?
Hledáme žáky, kteří upřednostňují přirozené poznávání světa v souvislostech, než pouhé “biflování” předem známých pouček a faktů. Žáky, které baví přicházet na věci vlastní hlavou, experimentovat, diskutovat, vytvářet si domněnky a poté je otevřeně vyjadřovat. Žáky, které oslovuje rodinné školní prostředí založené na blízkých vztazích a možnost spolupodílet se na životě a rozvoji školy. Žáky, kteří chtějí vzít učení do svých rukou a učitele vnímat jako průvodce na své cestě za poznáním.

Jaké jsou předpoklady pro přestup na naší školu?
Předpokladem pro přestup žáka je vyplnění a včasné odevzdání Přihlášky ke studiu. Přihlášku je nutné doručit k rukám zřizovatele Základní školy Be Open s.r.o., a to buď prostřednictvím online formuláře umístěného na stránkách školy www.beopen.cz, nebo písemně na adresu Pilská 9, Praha 9. Nejpozději však do 23.04.2021. Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu pouze při volné kapacitě ročníku.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

 1. Účast na Sebezkušenostním dni v naší škole. Záměrem Sebezkušenostního dne je nejen prověřit základní znalosti a dovednosti v profilových předmětech (M, Čj, Aj), ale také umožnit uchazeči ochutnat atmosféru a způsob výuky na Be Open v úzkém kruhu dalších uchazečů. Setká se tak se způsobem práce, který běžně zakouší naši žáci, včetně prostoru na vlastní sebevyjádření.
 2. Pro vydání Rozhodnutí o přestupu dítěte na 2.stupeň naší školy bude dále přihlédnuto k dalším okolnostem:
 • Sourozenec navštěvuje Základní školu Be Open, s.r.o.

Ostatní informace

 • Pro přihlédnutí k podmínce “Sourozenec navštěvuje Základní školu Be Open, s.r.o.” je třeba, aby zákonní zástupci dítěte podepsali smlouvu o studiu do 7.5.2021.
 • Po vydání kladného výsledku o přijetí je třeba, aby zákonní zástupci dítěte vyjádřili písemný zájem o podpis Smlouvy o studiu na adresu info@beopen.cz a Smlouvu o studiu podepsali do tří pracovních dnů od vyzvání. V opačném případě může být místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

POPIS PODMÍNEK

Jak a kdy bude Sebezkušenostní den probíhat?
Vše proběhne prezenční formou v období od 26.4. do 29.4.2021. Ve stejném dni, kdy bude probíhat Sebezkušenostní (ověřovací) den pro uchazeče, se uskuteční i individuální pohovor s rodiči. Na základě řádně podané přihlášky dostanou rodiče bližší informace včetně konkrétního termínu, kdy se mají do školy se svým dítětem dostavit.

Záměrem Sebezkušenostního dne je nejen prověřit základní znalosti a dovednosti v profilových předmětech, ale také umožnit uchazeči ochutnat atmosféru a způsob výuky na Be Open. Za normálních okolností by si uchazeč vyzkoušel pobyt ve třídě “na zkoušku”, nicméně za současných epidemických omezení to není možné. Sebezkušenostní den tedy umožňuje zakusit podobný zážitek v úzkém kruhu dalších uchazečů. Po úvodním seznámení a naladění projde uchazeč spolu s ostatními uchazeči individuálním ověřováním v příjemné atmosféře a duchu naší školy. Setká se také se způsobem práce, který běžně zakouší naši žáci, včetně prostoru na vlastní sebevyjádření.

Další bližší informace spolu s hygienickými opatřeními obdrží rodiče uchazečů na základě podané přihlášky.

Kdy a jak budete informováni o Sebezkušenostního ověřování?
Výsledky Sebezkušenostního ověřování budou sděleny dne 30.04.2021 formou e-mailu adresovaného rodičům uchazeče. V případě kladného vyjádření školy (uchazeč splnil podmínky přestupu na naší školu) pak bude na rodiči,aby vyjádřil žádost o podpis smlouvy a to výhradně na email info@beopen.cz.

Přestup na 2. stupeň


  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji souhlas s uložením všech mnou poskytnutých osobních údajů společnosti Základní škola Be Open s.r.o. a s jejich zpracováním. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět a to například zasláním e-mailu na elektronickou adresu Správce info@beopen.cz nebo datovou zprávou na schránku Správce ID hi4pp9j.
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image