MÁTE ZÁJEM O ŠKOLU?Zápis a přestup

https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/pajaro3_smalled.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/hero_books_final.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/letter_a_final.png

Zápis do 1. třídy

Kdy bude zápis probíhat?

Zápis pro školní rok 2022/2023 se koná 5.- 6.dubna 2022. Pozvánku na zápis zašleme všem uchazečum, kteří vyplnili
nebo vyplní předběžnou přihlášku. Posledním termínem odeslání přihlášek
je čtvrtek 31. března 2022.
od 5. do 6. dubna 2022

Zápis do 1. třídyJak bude zápis probíhat?

V den zápisu bude na děti čekat usměvavý a skvěle naladěný tým, který vaše dítě provede zápisem hravou a zábavnou formou. Díky pohodové a přátelské atmosféře nebudou mít děti pocit, že jsou zkoušené a my úplně přirozeně zjistíme vše potřebné, co k zápisu potřebujeme.

Zápis do 1. třídyCo nezapomenout?

U zápisu poprosíme jednoho z rodičů o předložení osobního dokladu (OP nebo pas) a rodného listu dítěte.

Zápis do 1. třídyJaká jsou kritéria pro přijetí?

1. Základní podmínkou pro pozvání k zápisu je Přihláška ke studiu. Její odevzdání do stanoveného termínu je podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení. Přihlášku je nutné doručit k rukám zřizovatele Základní školy Be Open s.r.o. buď online formulářem místěným na stránkách školy www.beopen.cz, nebo písemně na adresu Pilská 9, Praha 9, nejpozději však do 31.3.2022.Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu pouze při volné kapacitě ročníku po řádném termínu zápisu.

2. Při vydání rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky na Základní škole Be Open bude dána přednost uchazečům, u kterých:

• sourozenec navštěvuje Základní školu Be Open s.r.o.
• dítě navštěvuje MŠ Be Happy s.r.o

Zápis do 1. třídyKdy se dozvím, zda bylo mé dítě přijato?

Výsledky zápisu budou známé v týdnu od 11. dubna 2022.
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/letter_b_final.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/home_inner_01.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/04/letter_c.png

Přestup do 2. třídy i vyšších tříd

Ve školním roce 2021/22 je možné v přestupovém řízení přijmout pouze dítě do 7 třídy.
Pro školní rok 2022/2023 budeme otevřeno přestupové přijímací řízení do 6. a 8. třídy)
Máte zájem, aby k nám do Základní školy Be Open přestoupilo vaše dítě?
Zašlete nám přihlášku a domluvíme se, jak dále.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image