MÁTE ZÁJEM O ŠKOLU?Zápis a přestup

https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/pajaro3_smalled.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/hero_books_final.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/letter_a_final.png

Zápis do 1. třídy

Kdy bude zápis probíhat?

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 se uskuteční 5. dubna 2023. Připomínku zašleme všem zájemcům o naši školu, kteří vyplní předběžnou přihlášku.
5. dubna 2023

Zápis do 1. třídyJak bude zápis probíhat?

V den zápisu bude na děti čekat usměvavý a skvěle naladěný tým, který je hravou a zábavnou formou provede motivační částí zápisu. Díky pohodové a přátelské atmosféře úplně přirozeně zjistíme vše potřebné k orientačnímu posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte, abyste jako rodiče mohli svému dítěti co nejlépe pomoci k hladkému nástupu do první třídy v září 2023.

Co nezapomenout?

U zápisu poprosíme jednoho ze zákonných zástupců dítěte o předložení osobního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) a rodného listu dítěte. Společně vyřídíme vše potřebné k splnění formální části zápisu.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

1. Základní podmínkou je splnění formální části zápisu, tedy doručení žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Žádost musí být doručena do 5. dubna 2023, včetně. Žádost je možné doručit v době zápisu dne 5. dubna 2023 osobně. Dále pak poštou na adresu školy, e-mailem s elektronickým podpisem na adresu info@beopen.cz či do datové schránky hi4pp9j.

2. Při vydávání rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky na Základní škole Be Open bude rozhodující pořadí sestavené sestupně podle počtu získaných bodů:
- soulad rodičů s koncepcí Základní školu Be Open s.r.o., maximálně 30 bodů,
- sourozenec navštěvuje Základní školu Be Open s.r.o., 10 bodů,
- dítě navštěvuje MŠ Be Happy s.r.o., 10 bodů.

3. Při rovnosti počtu bodů rozhoduje los.

Kdy se dozvím, zda bylo mé dítě přijato?

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) zveřejníme na www.beopen.cz nejpozději v pátek 14. dubna 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Pokud dítě nebude přijato k základnímu vzdělávání, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno doporučeně poštou.
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/letter_b_final.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/08/home_inner_01.png
https://www.beopen.cz/wp-content/uploads/2019/04/letter_c.png

Přestup do vyšších ročníků

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme volná místa v 7. a 8. třídě.

Zvažujete přestup svého dítěte do Základní školy Be Open?
Zašlete nám nezávaznou přihlášku a domluvíme se na dalším postupu.
Pokud budete chtít, je možné nahlédnout do výuky a vyzkoušet si, jaké to je být žákem Be Open.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image